Kdo jsme

Institut pro zrychlené učení Hampson

Jsme jedna z prvních soukromých firem na poli mimoškolního vzdělávání v České republice. Institut byl založen již v listopadu 1989, o tři roky později transformován na obchodní společnost a pojmenován Hampson CS s.r.o. na počest paní Dorothy Hampson z Kanady, která u nás působila jako lektor a poradce v letech 1991‑1993.

Naším předmětem činnosti je výhradně vzdělávání. Specializujeme se zejména na velmi intenzívní kurzy angličtiny. Již od prvopočátku naší činnosti rozvíjíme vlastní Hampson metodu zrychleného učení. Náš způsob výuky je založen zejména na tvořivém a aktivním rozvoji praktických dovedností. Z tohoto důvodu vyučujeme zásadně v malých skupinkách s individuálním přístupem ke každému jednotlivci. Ve výuce citlivě používáme sugestivní prvky a relaxační techniky.

Působíme v Mladé Boleslavi, kde máme v centru města pod jednou střechou sídlo společnosti, specializované učebny pro velmi intenzivní výuku dospělých, učebny pro každou věkovou kategorii dětí i relaxační místnost se zařízením pro audiovizuální stimulaci.

Ptýrově, malé vesnici poblíž Mladé Boleslavi, máme areál zemědělské usedlosti (statek z patnáctého století), který jsme přestavěli na Institut pro zrychlené učení Hampson. Zde pořádáme velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny. Jeden lektor se zvláštním výcvikem připadá maximálně na čtyři studenty. Každý kurz je obsazován jak českými lektory, tak rodilými mluvčími. Naše know-how vám umožní, abyste zde využili k rozvoji své angličtiny veškerý čas od probuzení do usnutí. Učíte se minimálně dvanáct hodin denně.

Známe tajemství jak vás naučit anglicky rychle

Naše metoda zrychleného učení představuje osvědčenou cestu, jak se co nejrychleji naučit cizí jazyk. Vycházíme z humanistické, na člověka orientované psychologie. Věříme v neomezené vnitřní zdroje každého jedince. Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že každý člověk je schopen naučit se během velmi krátké doby ovládat cizí jazyk, pokud je k tomuto kroku dostatečně motivován.

Zkušenosti našich studentů potvrzují, že tato metoda podstatně rozšiřuje vědomě využívanou část našeho mentálního potenciálu. Je pro ni proto charakteristické dosažení výrazného pokroku ve schopnosti komunikovat v cizím jazyce během krátké doby.

Možná vás překvapí, že výuka u nás probíhá bez stresu, v úplném duševním a tělesném uvolnění. Díky tomu dochází k významnému zvýšení schopnosti naučit se cizí jazyk i u jednotlivců, kteří opakovaně nebyli úspěšní u klasických metod vyučování. Účast v našich kurzech přináší studentům i pozitivní vedlejší účinky — naučí se relaxovat, zlepšuje se celková psychická kondice organismu, zkvalitňuje se vztah k okolí.

Efektivní motivace je základem

V Hampsonu věnujeme mnoho energie otázkám motivace svých studentů. Efektivní vnitřní motivaci považujeme za nejdůležitější hnací sílu k dosažení úspěchu ve studiu cizích jazyků. Vedle působení specielně trénovaných lektorů nabízíme systematickou motivaci formou koučování. Jsme rovněž nositelem mezinárodní akreditace pro pořádání motivačních workshopů s přechodem žhavého uhlí bosou nohou (firewalking).