V.I.P. English není pouhý jazykový kurz

…ale řešení studia angličtiny pro vás, kteří nemáte ve zvyku se v životě spokojovat se standardem. Více informací…

Učit se dá jinak

Institutu pro zrychlené učení Hampson už od roku 1989 střeží své tajemství, jak vás co nejrychleji naučit anglicky. Trochu své magie míchají s živou výukou v malých skupinkách a v přátelském prostředí, koření humorem a neobvyklými zážitky. To vše se transmutuje na statku z patnáctého století, který byl specielně upraven na středisko pro tento efektivní způsob výuky.

Nadstandardní péče

V.I.P. English není pouhý jazykový kurz. Je to pečlivě střižený tréninkový balíček, který perfektně padne každému, kdo ví, co chtít od života, žádá jistotu a nadstandardní starostlivost. Klienti Institutu i jejich angličtina prochází během dvanácti týdnů zásadní proměnou. Nachází se totiž kontinuálně v odborné péči profesionálů.

Výsledky

Z mnoha vět, kterými absolventi hodnotí tento kurz vystihují ústřední myšlenku slova jednoho z absolvenů: „Tento kurz mě naučil, že nic není nepřekonatelné, pokud to opravdu chci“.

Internátní soustředění na Ptýrově

Důležitou součástí kurzu V.I.P. English je třídenní úvodní a stejně dlouhé závěrečné internátní soustředění v Institutu pro zrychlené učení na Ptýrově.

Každodenní e-learning

Každodenní kontakt s angličtinou umožní studentům V.I.P. English e-learning (výuka přes počítač). Sami si zvolíte čas i délku lekce. E-learning vám poskytne testy dle vaší úrovně znalosti jazyka (přes 10 000 otázek, více jak 250 000 kombinací testů), poslechová cvičení, vysvětlení gramatiky a procvičení výslovnosti.

Když se potřebujete pohnout z místa

Certifikovaný kouč vám pomůže v průběhu kurzu V.I.P. English využít plně vlastní potenciál. A to nejenom pro studium angličtiny. Pomůže vám si uvědomit, co opravdu chcete, a bude vám oporou na cestě k dosažení vašich cílů. Během dvanácti sezení po Skype (které probíhají v češtině) vás bude kouč velmi efektivně podporovat v posunu na cestě za vytýčenými cíly. Poskytuje vám profesionální vztah, který vás podpoří v sebenaplnění jak v osobním, tak profesionálním životě.

Skype výuka po dobu tří měsíců

Jako student V.I.P. English budete mít po dobu tří měsíců svého privátního lektora angličtiny. Specielně školení Hampson lektoři vás povedou prostřednictví výuky po Skype (obdoba telefonu). Váš lektor se každý týden po dobu tří měsíců s vámi spojí prostřednictvím vašeho počítače. Zajistíte si tak pravidelnou individuální výuku, která se maximálně přizpůsobí vašim časovým možnostem. Odpadají vám ztrátové časy s dopravou na kurz.